بازی مونوپولی مدل Electronic Banking

ساخت چین

سن بازيکنان: 8 سال به بالا
تعداد بازيکنان: 2 _ 8 نفر
محتویات بسته: – دارای 4 مهره بازیکن، 4 کارت بانک، یک دستگاه کارت‌خان، 2 عدد تاس، 28 کارت سند ملک، 16 کارت شانس، 16 کارت صندوق خیریه، 32 خانه، 12 هتل و راهنمای بازی

موجودی کالا: ناموجود برچسب:

توضیحات

چه کسی برنده است ؟

زمانی که یک بازیکن باقی بماند و دیگر بازیکنان ورشکسته شوند. چگونگی انجام این کار: با خریداری مناطق و گرفتن عوارض از دیگر بازیکنان در هنگام گذشتن آنها از منطقه ما. با داشتن تمام کارت های یک گروه یا یک منطقه و با پرداخت هزینه های لازم به بانک می توان در آن خانه ها ساختمان سازی کرد و این امر باعث بالا رفتن عوارضی می شود که دیگران به شما می پردازند. چه کسی بازی را آغاز می کند؟ تمام بازیکنان با استفاده از تاسهای سفید رنگ تاس می ریزند و کسی که بالاترین عدد را بیا ورد، شروع کننده بازی است.

نوبت بازی برای شما:
1 -تاسهای سفید رنگ را برداشته و تاس می ریزید. 2 -مهره ی خود را طبق اعداد به دست آمده با تاسها بر روی صفحه ی بازی و در جهت حرکت عقربه های ساعت پیش می برید. 3 -شما نیاز دارید بر روی خانه های بازی معاملاتی انجام دهید و خانه هایی را به مالکیت خود در آورید.(نحوه انجام این کار در قسمت های بعدی توضیح داده می شود.) 4 -اگر مهره شما در مسیر حرکت خود به خانه شروع برسد، شما 200 واحد پول از بانک دریافت می کنید. 5 -اگر شما تاس بریزید و جفت بیاورید و دوباره تاس بریزید و دوباره جفت بیاورید و تعداد حرکت هایتان بیشتر از 4 بیاید و دوباره تاس بریزید و دوباره جفت بیاورید، مواظب باشید اگر 3 مرتبه پشت سر هم و در یک دست جفت بیاورید شما به زندان می روید. 6 -هنگامی که حرکت شما تمام می شود و بازی خود را به پایان می برید، نوبت و تاس ها را به بازیکن دیگر می سپارید.

سرزمین های شما کجاست؟
1 -منطقه های بدون صاحب: در این بازی سه نوع کارت مالکیت وجود دارد: زمین ها، ایستگاه ها، کارخانه ها. دستورالعمل بازی های گلوبال برند تویز بازی Monopoly مونوپولی صفحه 2 از 6 شما می توانید این مناطق را خریداری کنید و مبلغ آن را طبق مبلغی که بر روی کارت نوشته شده به بانک پرداخت کنید. با خرید هر خانه، کارت آن خانه را دریافت می کنید و این به منزله مالکیت آن خانه برای شما می باشد و شما کارت ها را در نزدیکی خود به صورتی که روی آن دیده شود می گذارید. شاید شما نخواهید پول نوشته شده بر روی کارت را پرداخت کنید، در این صورت آن خانه به حراج گذاشته می شود. زمانی که شما منطقه ای را خریداری کنید باید نقشه ای برای به دست آوردن کارت ها و یا مناطق قرارگرفته در یک گروه را داشته باشید. برای مثال اگر شما منطقه سبز رنگ را خریده باشید باید سعی کنید تا دو کارت دیگر سبز رنگ را هم به مالکیت خود در آورید. در این صورت شما با داشتن کل منطقه سبز رنگ می توانید عوارض بیشتری از دیگر بازیکن ها که از منطقه شما عبور می کنند دریافت کرده و در این خانه ها ساختمان سازی کنید.
2 -سرزمین هایی با مالکیت دیگران: اگر سرزمین شما در سرزمین دیگر بازیکن ها قرار داشته باشد، شما باید به آن بازیکنان عوارض پرداخت کنید. شما نمی توانید پرداخت عوارضتان را توسط گرو گذاشتن یکی از مناطق تان بپردازید.(این کارت ها باید پشت و رو گذاشته شود.) مهم: مالکان باید از شما برای دریافت عوارض تا قبل از اینکه بازیکنی بعد از شما تاس بریزد اقدام کنند. درغیراینصورت شما می توانید عوارضی پرداخت نکنید. زمین ها و سرزمین ها: پرداخت عوارض برای سرزمین ها طبق عدد(مبلغ) نوشته شده بر روی کارت آن منطقه می باشد. اگر مالکی کارت سرزمین های یک گروه را داشته باشد و هیچکدام از کارت های آن گروه در رهن یا اجاره نباشد، او می تواند برای گرفتن عوارض بیشتر از دیگران در آن منطقه خانه سازی کند و عوارض بیشتری بر طبق نوشته های روی کارت ها از دیگران دریافت کند. ایستگاه: عوارض ایستگاه وابسته به این است که دیگر بازیکنان چند ایستگاه در مالکیت خود داشته باشند. 4 3 2 1 :ها ایستگاه 200 100 50 25 :

عوارض کارخانه ها:
1 -عوارض این مناطق در 4 دور طبق عددی که تاس نشان می دهد تعیین می شود.( این درصورتی است که این مناطق مالک نداشته باشند و شما عوارض را به بانک پرداخت می کنید.)
2 -اگر مالکیت این خانه ها به کسی برسد باید عدد به دست آمده از تاس، درعدد 10 ضرب شود و به مالک آن خانه پرداخت شود.
3 -بخت و اقبال یا پیغام محرمانه: کارت های شانس و کارت های پیغام محرمانه به صورت دو سری کارت جداگانه در بازی وجود دارد. این کارت ها باید دسته شده و در جای خود و به پشت روی صفحه بازی قرار گیرند. هر کدام از بازیکنان هنگامی که در یکی از خانه های مربوط به این دو کارت قرار گیرند، باید یک کارت را از روی دسته مورد نظر برداشته و به دستوری که در روی کارت نوشته شده است عمل کنند. کارت کشیده شده به زیر دسته کارت ها بر می گردد. چند نمونه از دستوراتی که بر روی این کارت ها نوشته شده به شرح زیر می باشند: – کارت خارج شدن از زندان بدون پرداخت جریمه – کارت دریافت مبلغی پول از بانک به عنوان جایزه – کارت پرداخت پول به عنوان جریمه به بانک دستورالعمل بازی های گلوبال برند تویز بازی Monopoly مونوپولی صفحه 3 از 6 – کارت رفتن به زندان
4 -مالیات سنگین یا جریمه اجباری: اگر کسی درخانه مورد نظر قرار گیرد باید طبق مبلغی که در پایین این خانه نوشته شده است، پول را به بانک پرداخت کند.
5 -رفتن به زندان: اگر هرکدام از بازیکنان وارد خانه رفتن به زندان بشوند باید از آنجا مستقیما به زندان بروند. اگر شما به هر طریقی وارد زندان بشوید باید در نوبت های بعدی سعی کنید تا از زندان خارج شوید. مهم: اگرشما قبل از اتمام یک دور مجبور شوید به زندان یروید نمی توانید در آن دور بازی از مبلغ 200 واحد پولی که هر دور بعد از رد کردن خانه شروع دریافت می کردید، استفاده کنید.در واقع این مبلغ در این نوبت به شما تعلق نمی گیرد. در این نوبت بازی شما تمام شده و باید منتظر نوبت بعدی خود بشوید. راههای خروج از زندان: شما سه راه برای خروج از زندان دارید: – شما می توانید در نوبت بعد 50 واحد پول پرداخت کرده و تاس بریزید تا حرکت عادی خود را در ادامه بازی انجام دهید. – شما می توانید با استفاده از کارت خروج از زندان که در طول بازی به دست آورده یا از دیگر بازیکنان خریداری کرده اید، استفاده کرده و از زندان خارج شوید، در ادامه تاس ریخته و به بازی ادامه دهید. – شما می توانید در نوبت خود تاس ریخته و اگر جفت آوردید از زندان خارج شده و به بازی خود ادامه دهید. اما اگر جفت نیاوردید این کار را در دو نوبت دیگر انجام دهید، چنانچه در هر سه نوبت جفت نیاوردید مجبور به پرداخت 50 واحد پول و خروج از زندان هستید و بازی خود را طبق تاسی که در نوبت سوم آورده اید، ادامه می دهید.
6 -زندان (مخصوص زندانیان): اصلا نترسید، این خانه مخصوص زندانیان می باشد واگرشما در حرکت خود طبق تاسی که آورده اید به این خانه برسید و حرکت شما در این خانه به پایان برسد، هیچ مسئله ای نیست و شما می توانید به بازی عادی خود ادامه دهید.
7 -پارکینگ رایگان: راحت باشید! جای نگرانی نیست. این خانه برای شما بد که نیست هیچ، خوب هم هست.
8 -خانه هایی که در مالکیت خودتان است: اگر شما داخل هر کدام از این خانه ها قرار بگیرید اتفاقی نمی افتد، یعنی نه پولی پرداخت می کنید و نه پولی دریافت می کنید. من بدهکار هستم: اگر شما به بانک یا دیگر بازیکنان بدهکار باشید و پولی برای پرداخت بدهی تان نداشته باشید، باید تلاش کنید برای بدست آوردن پول، ساختمان هایتان یا خانه هایتان را به فروش رسانده یا در گرو بانک گذاشته و وام دریافت کنید تا بتوانید بدهکاری ها و وام هایتان را تسویه کنید. اگر شما تمام اموالتان را در گرو بانک داشته باشید و پولی برای پرداخت بدهکاری هایتان نداشته باشید، ورشکسته هستید و از بازی خارج می شوید. چه کسی پول های بدهی شما را پرداخت می کند؟ دستورالعمل بازی های گلوبال برند تویز بازی Monopoly مونوپولی صفحه 4 از 6 اگر بدهی شما به دیگر بازیکنان باشد، آنها خانه های شما را می گیرند و همچنین اگر کارت خروج از زندان داشته باشید باید به آنها بدهید و بازیکنان باید 10 %ارزش خانه ها راپرداخت کنند، درصورتیکه تا آن لحظه بدهی شما تسویه نشده باشد. اگر بدهی شما به بانک باشد تمام خانه هایتان توسط بانک به حراج گذاشته می شود و خانه هایتان به فروش می رسد. کارت های خانه های به حراج گذاشته شده به صورتی که روی آنها به سمت بالا باشد، گذاشته می شود تا در معرض دید دیگران قرار گیرند. چنانجه کارت خروج از زندان داشته باشید آن را به دسته کارت ها باز می گردانید. لازم نیست برای تاس بایستید!!! شما می توانید بازی را حتی زمانی که نوبت شما نیست دنبال کنید، حتی هنگامی که درون زندان هستید.

1-جمع آوری عوارض یا اجاره: اگر دیگر بازیکنان داخل یکی از خانه های شما قرار گیرند(خانه هایی که در رهن بانک نباشند) شما می توانید عوارض آن خانه را طبق مبلغی که بر روی کارت مربوط به آن خانه نوشته شده از آنها دریافت کنید.
2 -حراج: بانکدار اعلام حراج می کند زمانی که یکی از اتفاقات زیر افتاده باشد: – هنگامی که بازیکنی تصمیم می گیرد خانه ای بدون صاحب را طبق قیمت آن خانه خریداری نکند. – زمانی که یک بازیکن ورشکسته شده و تمام خانه های او در گرو بانک باشد. خانه هایی که در گرو بانک نیست به حراج گذاشته شده و کارت های آن خانه ها در معرض دید همگان قرار می گیرد. – هنگامی که بازیکنی بخواهد ساختمان هایش را به فروش برساند و بازیکنان دیگر خواهان خرید ساختمان های او باشند. در مزایده فقط می توان با داشتن پول معامله کرد. تمام بازیکنان می توانند در زمان حراج در حراجی شرکت کنند. بازیکنان می توانند از یک واحد پول تا بیشترین واحد پول را در حراجی(مزایده) پیشنهاد دهند. شاید در حراجی کسی بالا ترین پیشنهاد را ارائه ندهد که در این صورت آخرین بازیکنی که پیشنهادی ارائه داده، برنده این مزایده می باشد.
3 -ساختمان: زمانی که شما تمام مناطق موجود در یک گروه را خریداری کنید، می توانید با خرید ساختمان از بانک در آن خانه ها ساختمان سازی کنید. لیست قیمت ساختمان ها نسبت به هر خانه بر روی کارت خانه های مذکور نوشته شده است. شما باید ساختمان هایتان را با هم بسازید. شما نمی توانید ساختمان دوم را زمانی بسازید که خانه های دیگرتان در یک گروه بدون ساختمان یا تک ساختمان هستند.(یعنی برای ساختمان سازی در هر گروه باید ساختمان ها به صورت گروهی در خانه ها ساخته شوند.) شما حداکثر می توانید 4 ساختمان در هر خانه بسازید. زمانی که شما 4 ساختمان را در خانه هایتان ساختید می توانید آنها را با یک هتل عوض کنید. به این صورت که با پرداخت مبلغی که برای ایجاد هتل بر روی کارت هر خانه نوشته شده است به بانک، از بانک یک هتل دریافت کرده و آن را جایگزین ساختمان ها می کنید. شما در هر خانه فقط و فقط اجازه دارید یک هتل داشته باشید و حق ندارید در کنار هتل، هتل و یا ساختمان دیگری داشته باشید. مهم: شما نمی توانید در خانه هایی که در یک گروه رنگ هستند ولی یکی از آن خانه ها در گرو بانک استف ساختمان سازی کنید. کمبود ساختمان: ممکن است در بانک ساختمانی نماند. شما برای ساختمان سازی باید صبر کنید تا دیگر بازیکنان ساختمان های خود را بفروشند و سپس شما با خرید خانه ها خانه سازی خود را انجام دهید. شاید دستورالعمل بازی های گلوبال برند تویز بازی Monopoly مونوپولی صفحه 5 از 6 هم هنگامی که ساختمان ها تمام شوند یا به تعداد کم موجود باشند، 2 یا 3 نفر خواهان خرید ساختمان ها باشند تا بتوانند ساختمان سازی انجام دهند. در این هنگام بانکدار باید ساختمان های موجود را به حراج گذاشته و به شخصی که بیشترین پیشنهاد را داده ساختمان ها را بفروشد.
4 -فروش ساختمان ها: برای فروش ساختمان ها و برگرداندن آنها به بانک قیمت ساختمان ها نصف مبلغ خرید می شود و برای تعویض آنها با هتل مبلغ پرداختی محاسبه شده و به بانک پرداخت می شود. اگر زمانی بخواهید هتل خود را به فروش برسانید و دوباره ساختمان جایگزین آن کنید، مثل بالا عمل می کنید.
5 -رهن گذاشتن خانه ها: شاید شما از نظر مالی ضعیف بشوید یا اینکه پولی برای پرداخت نداشته باشید. در این لحظه شما می توانید با به رهن گذاشتن خانه های خودتان از بانک وام دریافت کنید و برای به رهن گذاشتن خانه ها درهیچکدام از خانه های یک رنگ نباید هیچگونه ساختمانی وجود داشته باشد. اگر ساختمانی در خانه هایتان وجود داشته باشد قبل از به رهن گذاشتن خانه ها باید اقدام به فروش ساختمان هایتان بکنید. برای وام خانه ها با برگرداندن کارت هر خانه مبلغ قابل دریافت برای آن خانه در پشت کارت نوشته شده است. برای برگرداندن وام و خارج کردن خانه از رهن بانک شما باید مبلغ دریافتی به علاوه 10 %از آن پول را به بانک داده و کارت را از بانک بگیرید. خانه هایی که در رهن بانک قرار دارند هیچگونه عوارضی از دیگر بازیکنان دریافت نمی کنند.
6 -انجام معامله: شما می توانید برای خرید یا فروش خانه های بدون ساختمان با دیگر بازیکنان معامله کنید. چنانجه در خانه هایتان ساختمان وجود داشته باشد اول باید اقدام به فروش خانه ها کرده و بعد معامله را انجام دهید. شما برای خرید و فروش خانه ها از یک تا بیشترین موجودی که پول دارید، اجازه معامله دارید وشما حتی خانه های دیگر و کارت خروج از زندان را می توانید در معامله خود شرکت دهید. شما حتی بر روی خانه های در رهن بانک هم می توانید معامله کنید.(البته با توافق دو طرف) بازیکنان بعد از خرید خانه های در رهن بانک می توانند وام دریافتی بعلاوه 10 %مبلغ وام را به بانک پرداخت کرده و کارت را از رهن بانک خارج کنند. اگر نخواستید کارت را از رهن بانک خارج کنید می توانید 10 %از مبلغ وام را به بانک پرداخت کنید و کارت همچنان در رهن بانک باقی می ماند. اما اگر در دوره های بعد بخواهید کارت را از رهن بانک خارج کنید، علاوه بر مبلغ وام دوباره باید 10 %آن را به بانک پرداخت کنید. یادآوری: شما فقط برای ثروتمند شدن بازی نمی کنید، شما زمانی برنده هستید که بتوانید بازیکنان دیگر را ورشکست کنید.

آماده سازی:
بانکدار: شما باید از بین بازیکنان یک نفر را به عنوان بانکدار انتخاب کنید. باید متوجه بود که یک بانکدار علاوه بر در اختیار داشتن بانک باید به برگزاری حراج ها و خلاف ها و دادن و گرفتن وام ها آگاه باشد. بانک: تمام پول ها و کارت خانه های بازی باید در اختیار بانکدار قرار گیرد. پرداخت وام ها و پول به بازیکنان با بانک و بانکدار می باشد. جمع آوری وام ها، جریمه ها و حق الزحمه ها با بانک می باشد. فروش و حراج خانه ها به عهده بانک می باشد. فروش و خرید ساختمان ها و هتل ها با بانک می باشد. پرداخت وام به بازیکنان خواهان وام و دریافت کارت خانه آنها در ازای وام با بانک می باشد. دستورالعمل بازی های گلوبال برند تویز بازی Monopoly مونوپولی صفحه 6 از 6 بانک نمی تواند از بازی خارج شود. شاید بانک بی پول بشود که در اینصورت بانکدار باید مبالغ دریافتی و بدهکاری بازیکنان را بر روی کاغذ نوشته و به آنها اعلام کند تا آنها هر چه زودتر اقدام به پرداخت بدهی های خود به بانک بکنند.
واحد پول بازی: 1M = 1 دلار MONOPOLY کارت های شانس بُرخورده و در جای مخصوص به خود بر روی صفحه اصلی بازی گذاشته می شود، به صورتیکه روی آنها دیده نشود. کارتهای جایزه بُر خورده و در جای مخصوص به خود بر روی صفحه اصلی بازی گذاشته می شود، به صورتی که روی آنها دیده نشود. هر کدام از بازیکنان یک مهره انتخاب کرده و آن را در خانه شروع قرار می دهند. هر کدام از بازیکنان در زمان شروع بازی مبالغ زیر را از بانک دریافت می کنند: $500 عدد2 $100 عدد4 $50 عدد 1 $20 عدد1 $10 عدد 2 $5 عدد 1 $1 عدد 5
تاس سرعت: برای انجام بازی سریع تر فقط کافی است قدم های زیر را دنبال کنید: 1 -در شروع بازی هر بازیکن از بانک 1000 واحد پول بیشتر دریافت کند. 2 -شما حق استفاده از تاس سرعت را در نوبت اول خود ندارید. 3 -زمانیکه می خواهید از تاس سرعت استفاده کنید، می بایست این تاس را به همراه دو تاس سفید رنگ استفاده کنید. اعداد به دست آمده یعنی 1 و 2 و 3 را با اعداد تاس های سفید جمع بسته و تعداد حرکت مهره هایتان مشخص می شود. شما می توانید انتخاب کنید برای حرکت خود از اعداد به دست آمده توسط یکی از تاس های سفید یا هر دو تاس سفید استفاده کنید.(یعنی اگر شما عدد 1وعدد 5 آورده باشید، می توانید یک یا پنج یا شش خانه حرکت کنید.)
آقای monopoly: شما می توانید طبق عدد به دست آمده با تاس های سفید رنگ حرکت کنید. همچنین شما می توانید بر روی خانه هایی که در آنها قرار دارید معامله کنید یعنی می توانید خانه های بدون مالک را که در آن قرار دارید و خانه بعدی آن را خریداری کرده و به مالکیت خود در آورید و یا به حراج بگذارید. چنانچه هیچ خانه بدون مالکی وجود نداشت و خانه های بعدی متعلق به بازیکنان دیگر بود، شما باید عوارض پرداخت کنید. دیگر موارد: فقط تاس های سفید می توانند جفت بیاورند. اگر سه تاس شما همانند هم بیایند، شما می توانید مهره خود را هرتعداد خانه را که بخواهید حرکت دهید. اگر شما درمسیر حرکت خود به زندان بیفتید نوبت شما تمام شده و نمی توانید از تاس سرعت استفاده کنید. برای خروج از زندان فقط از تاس های سفید رنگ استفاده می شود.


چرا مونوپولی بازی کنیم ؟

توضیحات تکمیلی

وزن 1000 گرم

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بازی مونوپولی مدل Electronic Banking”